Майстор плюс

София, бул.Пенчо Славейков 41, O879 484 235

Защитни обувки от COFRA Италия

Обувки предназначени да предпазват крака от нараняване, порязване, удар, изпотяване, студ, високо напрежение, статично електричество.

Подметките на обувките са защитени срещу въздействието на петролни продукти, осигурени са срещу пробиване от остри предмети, имат защита срещу подхлъзване и поемат енергията от стъпалото при по-резки движения.

shoes

Обувките , в зависимост от модела, защитават крака от изпотяване, студ до -30градуса Целзий без промяна на температурата вътре в обувката, от проникване на вода, от високо напрежение до 18000 В, от удар отгоре с енергия до 200 Джаула, от горещи предмети до 300 град.Целзий при настъпване , от порязване при работа с режещи машини.

Обувките отговарят на европейските стандарти за Персонални защитни средства EN ISO 20345:2004 и EN ISO 20347:2004.

Защитно и работно облекло от COFRA Италия

Защитното облекло е предназначено да предпазва, заедно или по отделно, тялото от изпотяване, студ, проникване на вода и водни пари.

Работното облекло е проектирано за ежедневна употреба при високо натоварване и е произведено от материали с повишена износоустойчивост, допълнително са усилени коленете, лактите, местата около джобовете и чатала, и е много устойчиво на пране и други износващи въздействия.

clothes

Защитното облекло отговаря на изискванията на стандартите на ЕС за защита от:

Студ – EN 342:2004, дъжд – EN 343:2004, Сигнално ярко облекло EN 471:2003.

Работното облекло отговаря на стандарта EN 340:2004.